Form cover
Page 1 sur 5

Odontolia CO2-voetafdruk - Vragenlijst woon-werkverkeer

Het doel van deze anonieme vragenlijst is om na te gaan hoeveel broeikasgassen je uitstoot met betrekking tot je woon-werkverkeer en je telewerkgewoonten.
Deze vragenlijst duurt minder dan 4 minuten en bestaat uit 2 onderdelen:
1. Je werkschema (1')
2. Je woon-werkverkeer (3')
Alle vragen hebben betrekking op je huidige werkjaar.

Als je het exacte antwoord op een vraag niet weet, blijf dan zeker niet haperen en voer dan een schatting uit die het dichtst bij de werkelijkheid lijkt te liggen. Bedankt voor je deelname!